PL

DARMOWA DOSTAWA od 249 zł* Niedostępne dla zamówień powyżej 1000 zł brutto oraz zamówień biznesowych

Regulamin kuponów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym www.karmello.pl.

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.karmello.pl ( zakładka SKLEP)  prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki), zniżki kwotowej lub w postaci darmowej dostawy.

Sprzedawca – oznacza Rafała Dobrzańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Karmello Rafał Dobrzański z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. gen. Stanisława Maczka 9, NIP: 5471018864, REGON: 070575588, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ; e-mail: info@karmello.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.karmello.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.karmello.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep – sklep internetowy www.karmello.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.karmello.pl;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym karmello.pl,

 

II. Warunki ogólne.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym karmello.pl.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi, chyba, że sprzedający poinformuje o innej dacie rozpoczęcia akcji promocyjnej.
 5. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

 

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta, przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji lub przez informacje w mediach społecznościowych.
 2. Korzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego lub obniżenie kosztów dostawy zamówienia.  Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
 5. Klient może wykorzystać kod rabatowy, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 1000 zł brutto, nie uwzględniając kosztów dostawy.Sprzedający może zastrzec minimalną kwotę zamówienia.
 6. Kody rabatowe przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie dla zamówień indywidualnych.
 7. Kody rabatowe nie obejmują zamówień biznesowych (zakładka DLA FIRM). Przez zamówienia biznesowe rozumiane są również zamówienia personalizowane oraz zamówienia, których dowodem transakcji są faktury.
 8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

 

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.karmello.pl/regulamin-kodow-rabatowych
 3.  Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020.