Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2016 dotyczące robót budowlanych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2016 dotyczące robót budowlanych   Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na......»

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2016 dotyczące zakupu urządzeń do prowadzenia procesu mrożenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2016 dotyczące zakupu urządzeń do prowadzenia procesu mrożenia (1 kpl.) Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2016 z dnia 09.11.2016 r., na zakup urządzeń do prowadzenia procesu mrożenia (1 kpl.)  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami......»